Småskala kompostering: lær å bygge en Johnson-Su bioreaktor

ØKOUKA 2024

Småskala kompostering for kjøkkenhager, markedshager og andelslandbruk

Sted: Viker gård - Vikerkleiva 149, 2270 Vikersund

Dato: Søndag 15. september

Klokkeslett: 13.00 - 16.30  

Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjema. Maks 20 deltagere.   

Kostnad: Kurset er gratis takket være finansiering fra Buskerud fylkeskommune

Kl. 16.30-17.30 blir det en markvandring på Viker gård for å se på vår feltdemonstrasjon hvor vi har brukt komposten som en inokulant på ulike vekster. 

Hva går kurset ut på?

Hvorfor prøve ut denne komposteringsmetoden? 


Med støtte fra